PRZEWODNIK KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA WAYDOO EFOIL

konserwacja Waydoo Flyer One

Ponieważ temperatura w większości obszarów nadal spada, większość użytkowników odłoży na pewien czas efoil Waydoo. Jak pielęgnować i przechowywać w tym czasie Flyer One?

Właściwa konserwacja i przechowywanie e-foila wydłuży jego żywotność i zmniejszy ryzyko awarii.

Wskazówki: Przed konserwacją i przechowywaniem wyłącz zasilanie pilota, baterii i innych urządzeń.

Część 1: Konserwacja baterii

Wyłącz zasilanie baterii przed wyjęciem baterii z e-foil. Nie podłączaj ani nie odłączaj akumulatora, gdy akumulator jest włączony. Mogą wystąpić iskry elektryczne lub łuki elektryczne. W skrajnych sytuacjach mogą spowodować zagrożenie lub uszkodzenie interfejsu (wtyczka/gniazdo) akumulator/maszt.
Najpierw sprawdź, czy obudowa akumulatora nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Jeśli wygląd jest normalny, wyczyść baterię, użyj świeżej wody, aby spłukać wygląd baterii.

W przypadku akumulatora DC i portu komunikacyjnego użyj bawełnianego wacika zamoczonego w niewielkiej ilości alkoholu izopropylowy, aby wyczyścić elementy powodujące korozję. Regularna konserwacja portu baterii, pozwoli uniknąć korozji metalowych części, co wpłynie na stabilność styku. W przypadku niektórych wersji akumulatorów można wymienić metalowy odłamek portu DC.

Po opłukaniu, wytrzyj akumulator suchym ręcznikiem i umieść go na otwartej przestrzeni w suchym i zacienionym miejscu, aby odparować pozostałą wodę. Następnie umieść akumulator w ognioodpornej torbie lub bezpiecznym pojemniku na akumulator i przechowuj go na otwartej przestrzeni w suchym i zacienionym miejscu.

Środowisko przechowywania i konserwacja baterii

Przed codziennym użyciem i przechowywaniem baterii należy uważnie i w całości przeczytać instrukcje zawarte na naklejce ostrzegawczej baterii.

Po czyszczeniu, jeśli wymagane jest długoterminowe przechowywanie (ponad 1 miesiąc), środowisko przechowywania musi spełniać następujące warunki:

 a. Należy zadbać, aby środowisko przechowywania było suche, czyste i uporządkowane, unikać kontaktu z przedmiotami łatwopalnymi. Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na działanie wysokiej temperatury urządzeń grzewczych.

 b. Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby przez długi czas skutecznie chronić akumulator przed uszkodzeniem.

 c. W stosunkowo wilgotnym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na środki odporne na wilgoć.

 d. Temperatura przechowywania powinna wynosić od 0°C do 40°C (32℉~104℉)

 e. Gdy bateria jest przechowywana przez dłuższy czas (powyżej 1 miesiąca), zaleca się ładowanie baterii co 3 miesiące, gdy bateria jest słaba, należy ją naładować raz, aby utrzymać aktywność baterii, krótko nacisnąć przycisk zasilania aby upewnić się, że pojemność baterii wynosi dwa-trzy kreski lub utrzymać moc na poziomie 40%-60%. W ten sposób akumulator może być skutecznie chroniony przed uszkodzeniem przez długi czas.

Część 2: Konserwacja i przechowywanie szybkiej ładowarki

 • Odłącz akumulator i kabel do ładowania oraz odłącz przewód zasilający.
 • Sprawdź interfejs kabla do ładowania akumulatora, w tym czy metalowy styk adaptera jest utleniony i poczerniały. Użyj bawełnianego wacika zamoczonego w niewielkiej ilości alkoholu izopropylowego, aby wyczyścić styk.
 • Sprawdź, czy nie ma żadnych wad na kablu ładowarki, jeśli takie występują, wymień je natychmiast.
 • Użyj czystego, suchego ręcznika, aby wytrzeć i wyczyścić obudowę ładowarki, zwłaszcza metalową osłonę wentylatora za ładowarką. Jeśli łopatki wentylatora są zakurzone, można je wyczyścić miękką szczotką.
 • Upewnij się, że ładowarka jest przechowywana w suchym miejscu bez bezpośredniego światła słonecznego.

Część 3: Konserwacja innych części, takich jak deska, maszt i pilot

Ponieważ efoil jest używany w wodzie morskiej i jeziorach, zaleca się przepłukanie go świeżą wodą po każdym użyciu.

Przed zdjęciem masztu z efoila należy wyłączyć zasilanie akumulatorowe. Nie podłączaj ani nie odłączaj masztu, gdy akumulator jest włączony. Mogą wystąpić iskry lub łuki elektryczne, które w określonych sytuacjach mogą spowodować zagrożenie lub uszkodzenie interfejsu akumulator/maszt.

 • Płucz deskę świeżą wodą przez około 1 minutę. Następnie wyczyść komorę baterii montażową masztu oraz inne części. Upewnij się, że nie ma na nich soli, piasku ani innych zanieczyszczeń. Następnie wytrzyj do sucha suchym ręcznikiem i przechowuj w suchym miejscu, aby usunąć pozostałą wodę.

 • Kwadratowy magnes jest umieszczony w obszarze instalacji baterii na płytce. Magnes ten aktywuje włącznik/wyłącznik wewnątrz obudowy baterii, gdy bateria jest wkładana i wyjmowana. Delikatnie odklej lewą górną część naklejki w obszarze baterii i sprawdź, czy kwadratowy magnes nie jest skorodowany. Jeśli jest skorodowany, wpłynie to na funkcję włączania akumulatora. Zaleca się wymianę magnesu.

 • Aby wyczyścić maszt, przepłucz korpus masztu świeżą wodą przez około 1 minutę. Upewnić się, że na korpusie nie ma pozostałości wody morskiej, co zapobiegnie korozji.

 • Przepłukać maszt, upewnij się, że głowica masztu jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Przepłucz i wyczyść port DC masztu świeżą wodą.

 • Proszę wyczyścić owiewkę masztu, osłonę silnika, pokrywę ochronną śmigła i śmigło świeżą wodą. Upewnij się, że usunięto sól, piasek i inne zanieczyszczenia. Wykonuj rutynową konserwację, aby przedłużyć odporność na korozję i żywotność produktu.

 • Wyczyść pilota, zwróć uwagę na spust. Jeśli podczas pociągania za spust stwierdzisz zacięcie, sprawdź, czy w spuście nie ma żwiru. Jeśli tak, spłucz żwir czystą wodą.

Po wyczyszczeniu odczekaj, aż wilgoć ze wszystkich części wyschnie, zanim włożysz je z powrotem do pokrowca.

Ważne wytyczne:

Podczas przechowywania eFoil należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, promieni ultrafioletowych i wysokich temperatur, które spowodują trwałe uszkodzenie produktu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przechowywania, upewnij się, że pilot i bateria są wyłączone. Podczas przechowywania lub ładowania akumulatora należy przechowywać go w bezpiecznym pojemniku. Przechowywać na otwartej przestrzeni w suchym i zacienionym miejscu.

Regularnie sprawdzaj stan wszystkich komponentów (pilot, bateria, głowica masztu itp.), aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń. Zgodnie z powyższymi krokami i instrukcjami regularne czyszczenie i konserwacja e-folii przedłuży żywotność produktu.

Jeśli w e-folii są jakieś błędy, PRZESTAŃ używać i skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Posprzedażnego Waydoo.